Strona główna > Relacje inwestorskie > Spółka > Akcjonariat

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1  Budoprojekt Sp. z o.o. 2 436 000 24,36 4 872 000 34,31
2  AVIVA Investors 860 031 8,60 860 031 6,06
3  METLIFE OFE 800 000 8,00 800 000 5,63
4  Ewa Bobkowska 839 180 8,39 1 322 180 9,31
5  Stanisław Lessaer 637 900 6,38 1 078 900 7,6
6  Grzegorz Bobkowski 445 600 5,35 697 600 6,58
7  Maciej Bobkowski 535 400 4,46 934 400 4,91
8  Katarzyna Jurek-Lessaer 276 780 2,77 465 780 3,28
9  Pozostali 3 169 109 31,69 3 169 109 22,32