Strona główna > Relacje inwestorskie > Aktualności

Aktualności

14/09/2017

Zawarcie umowy wieloproduktowej

więcej >
08/09/2017

Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

więcej >
05/09/2017

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych

więcej >
08/08/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

więcej >
26/07/2017

Zawarcie aneksu - zwiększenie kwoty kontraktu

więcej >
29/06/2017

Podpisanie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej

więcej >
28/06/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

więcej >
13/06/2017

Rozpoczęcie inwestycji na własny rachunek - hala przemysłowa w Wilkowicach

więcej >
05/06/2017

Zlecenie na realizację robót budowlanych na terenie Czech

więcej >
22/05/2017

Podpisanie listu intencyjnego

więcej >