Strona główna > Relacje inwestorskie > Akcje P.A. NOVA S.A. > Dywidenda

Dywidenda

Akcje Emitenta serii A, B, C, D i E mają równe prawa do dywidendy.

Dywidenda za lata 2007 - 2010 nie była wypłacana.

Dywidenda za 2011 rok
W dniu 26.06.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z treścią w/w uchwały:
- dywidenda ma charakter pieniężny;
- wysokość dywidendy została ustalona na kwotę 4.991.482,50 zł a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 50 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez Spółkę);
- liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.982.965 akcji;
- dzień dywidendy został ustalony na dzień 15.07.2012 r.;
- termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 25.09.2012 r.

Dywidenda za 2012 rok nie była wypłacana.

Dywidenda za 2013 rok
W dniu 16.04.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z treścią w/w uchwały:
- dywidenda ma charakter pieniężny;
- wysokość dywidendy została ustalona na kwotę 4.985.214,50 zł, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 50 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez Spółkę);
- liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.970.429 akcji;
- dzień dywidendy został ustalony na dzień 15.07.2014 r.;
- termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 30.07.2014 r.

Dywidenda za 2014 rok
w dniu 14.05.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z treścią w/w uchwały:
- dywidenda ma charakter pieniężny;
- wysokość dywidendy została ustalona na kwotę 4.984.764,50 zł, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 50 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez Spółkę);
- liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.969.529 akcji;
- dzień dywidendy został ustalony na dzień 14.08.2015 r.;
- termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28.08.2015 r.

Dywidenda za 2015 rok
w dniu 23.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z treścią w/w uchwały:
- dywidenda ma charakter pieniężny;
- wysokość dywidendy została ustalona na kwotę 7.477.146,75 zł, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 75 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez Spółkę);
- liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.969.529 akcji;
- dzień dywidendy został ustalony na dzień 23.09.2016 r.;
- termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 12.10.2016 r.