Strona główna > Relacje inwestorskie > Informacje finansowe

Informacje finansowe

Dane finansowe (w tys. PLN) rok 2012

   rok    2013

rok 2014 rok 2015 rok 2016
Przychody netto 167 521  167745     172 242 138 890 182 938
Zysk z działalności operacyjnej 21 897 28 945 34 909 34 412 47 096
Zysk brutto 22 089 19 507 24 957 22 334 33 457
Zysk netto 17 648 15 500 20 223 17 888 26 825
Aktywa razem 547 993 577 388 610 013 778 921 816 800
Aktywa bieżące 84 272 78 171 74 358 72 131 93 879
Zobowiązania i rezerwy 279 897 295 968 317 644 473 463 499 880
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,5 - 0,5 0,50 0,75

Dane finansowe w wersji edytowalnej "xls"

 

Podstawowe wskaźniki finansowe rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok          2013           rok 2014
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody ze sprzedaży) 14% 12% 10,5% 9,3% 11,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) 2,12 1,56 1,31 1,02 0,73
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem z uwzględnieniem rezerw / aktywa ogółem) 40% 38% 51% 49% 50%
Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto / aktywa ogółem) 5% 5% 3% 2,7% 3,3%