Strona główna > Relacje inwestorskie > Kalendarium

Kalendarium

 • 2013-01-31

  Ogłoszenie terminów publikacji raportów okresowych w 2013 roku

 • 2013-03-08

  Publikacja rocznych wyników finansowych za 2012 rok

 • 2013-05-15

  Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdań finansowych za 2013 rok i przegląd sprawozdań finansowych za 1H 2013

 • 2013-05-10

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2013-05-09

  Publikacja kwartalnych wyników finansowych za 1Q 2013

 • 2013-06-06

  Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 2013-06-06

  Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2013-08-22

  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 1H 2013

 • 2013-11-07

  Publikacja raportu kwartalnego za 3Q 2013