Strona główna > Relacje inwestorskie > Kalendarium

Kalendarium

 • 2014-01-31

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 2014-03-12

  Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

 • 2014-03-12

  Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok

 • 2014-03-17

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2014-04-16

  Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych za 1 półrocze 2014 r. oraz do badania sprowozdań finansowych za 2014 rok

 • 2014-04-16

  Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2014-04-16

  Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy

 • 2014-04-15

  Zmiana terminy publikacji raportu okresowego

 • 2014-04-24

  Publikacja raportu kwartalnego za 1Q 2014

 • 2014-08-28

  Publikacja półrocznych wyników finansowych za 1 półrocze 2014

 • 2014-11-06

  Publikacja raportu kwartalnego - 3Q 2014