Strona główna > Relacje inwestorskie > Kalendarium

Kalendarium

 • 2016-01-28

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 2016-03-10

  Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2015

 • 2016-03-10

  Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

 • 2016-05-12

  Publikacja kwartalnych wyników finansowych za 1Q 2016

 • 2016-05-25

  Wybór biegłego rewidenta

 • 2016-05-25

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2016-05-25

  Powołanie osób zarządzających

 • 2016-06-23

  Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2016-06-23

  Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 2016-06-23

  Wybór osób nadzorujących

 • 2016-06-23

  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 2016-06-16

  Zgłoszenie projektu uchwały

 • 2016-06-16

  Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

 • 2016-06-17

  Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

 • 2016-08-25

  Publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za 1 półrocze 2016

 • 2016-11-09

  Publikacja kwartalnych wyników finansowych za 3Q 2016