Strona główna > Relacje inwestorskie > Kalendarium

Kalendarium

 • 2017-01-30

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 2017-03-09

  Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok

 • 2017-03-09

  Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

 • 2017-03-30

  Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2017-04-27

  Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2017-04-27

  Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 2017-05-18

  Publikacja kwartalnych wyników finansowych za 1Q 2017

 • 2017-06-28

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 2017-09-14

  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 1H 2017

 • 2017-11-15

  Publikacja kwartalnych wyników finansowych za 3Q 2017

 • 2017-11-09

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego