Strona główna > Oferta > Projektowanie

Dział Projektowy

Jesteśmy wielobranżową pracownią projektową o ponad 20-letniej tradycji. Specjalizujemy się w kompleksowych opracowaniach architektonicznych i urbanistycznych.

Oferujemy opracowania:

 • Kubaturowe:
  • projekty wszelkich obiektów kubaturowych,
  • projekty wnętrz,
  • projekty elementów informacji wizualnej i grafiki komputerowej;
 • Planistyczne:
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /wieloskalowych/,
  • specjalistycznych opracowań planistycznych,
  • koncepcji urbanistyczno-architektonicznych,
  • zagospodarowania przestrzeni publicznych,
  • projekty oświetlenia obiektów i przestrzeni publicznych.
 • Zakres prac dostosowujemy do wymagań Inwestorów, prowadząc:
  • kompleksową obsługę formalno-prawną i administracyjną
  • projekty branżowe w zakresie: konstrukcji, infrastruktury technicznej i komunalnej
  • opracowania przedmiarów i kosztorysów
  • nadzory autorskie
  • koordynację inwestycyjną.


Wszystkie prace wykonywane są przy wspomaganiu komputerowym CAD,GIS.
Posiadamy etatowy zespół 45 osób /z projektantami i sprawdzającymi/ z wieloletnim doświadczeniem oraz duży zespół stałych współpracowników, dysponujący wszystkimi wymaganymi uprawnieniami z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i branżowego.

Współpracujemy z wieloma firmami specjalistycznymi, gwarantującymi optymalizację rozwiązań projektowych, technologicznych i finansowych.
Nasi projektanci są członkami izb: architektonicznej, urbanistycznej i budowlanej. Co roku uczestniczymy w licznych przetargach i konkursach, uzyskując nagrody i wyróżnienia.


Kontakt w sprawie usług projektowych:

Wiceprezes Zarządu/ Generalny Projektant: dr inż. arch. Stanisław W. Lessaer

Tel. (+48) 32 400 41 03
Fax (+48) 32 400 41 10
e-mail: pracownia@pa-nova.com.pl