Strona główna > Relacje inwestorskie > Raporty giełdowe > Raporty bieżące > Raporty bieżące 2016

Raporty bieżące 2016

Raport bieżący nr 26/2016 z dn. 20.12.2016 r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - załącznik do raportu
Raport bieżący nr 26/2016 z dn. 20.12.2016 r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 25/2016 z dn. 16.12.2016 r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 68 Ustawy o ofercie publicznej - korekta / załącznik do raportu

Raport bieżący nr 25/2016 z dn. 16.12.2016 r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 68 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 24/2016 z dn. 14.12.2016 r. - Zawarcie umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher w Malsfeld

Raport bieżący nr 23/2016 z dn. 14.12.2016 r. - Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 22/2016 z dn. 10.10.2016 r. - Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 21/2016 z dn. 29.09.2016 r. - Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 20/2016 z dn. 01.09.2016 r. - Wygrany przetarg

Raport bieżący nr 19/2016 z dn. 24.08.2016 r. - Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 18/2016 z dn. 21.07.2016 r. - Wygrany przetarg

Raport bieżący nr 17/2016 z dn. 23.06.2016 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

Raport bieżący nr 16/2016 z dn. 23.06.2016 r. - Wybór osób nadzorujących

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2016 - CV osób nadzorujących

Raport bieżący nr 15/2016 z dn. 23.06.2016 r. - Podjęcie uchwały ZWZA o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 14/2016 z dn. 23.06.2016 r. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A.

Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2016 z dn. 23.06.2016 r. - Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 13/2016 z dn. 22.06.2016 r. - Zawarcie umowy sprzedaży

Raport bieżący nr 12/2016 z dn. 17.06.2016 r. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/2016 z dn. 16.06.2016 r. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2016 z dn. 16.06.2016 r. - CV kandydata

Raport bieżący nr 10/2016 z dn. 16.06.2016 r. - Zgłoszenie projektu uchwały

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2016 z dn. 16.06.2016 r. - Projekt uchwały

Raport bieżący nr 9/2016 z dn. 03.06.2016 r. - Przedterminowa spłata kredytu

Raport bieżący nr 8/2016 z dn. 25.05.2016 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

Raport bieżący nr 8/2016 z dn. 25.05.2016 r. - Projekt uchwał na WZA

Raport bieżący nr 7/2016 z dn. 25.05.2016 r. - Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 6/2016 z dn. 25.05.2016 r. - Powołanie osób zarządzających

Raport bieżący nr 6/2016 z dn. 25.05.2016 r. - CV osób zarządzających

Raport bieżący nr 5/2016 z dn. 24.05.2016 r. - Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 4/2016 z dn. 23.05.2016 r. - Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy

Raport bieżący nr 3/2016 z dn. 20.05.2016 r. - Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 2/2016 z dn. 21.04.2016 r. - Zatwierdzenie warunków kredytu

Raport bieżący nr 1/2016 z dn. 25.01.2016 r. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku