Strona główna > Relacje inwestorskie > Raporty giełdowe > Raporty bieżące > Raporty bieżące 2017

Raporty bieżące 2017

Raport bieżący nr 40/2017 z dn. 28.12.2017 r. - Zawarcie umowy o roboty budowlane

Raport bieżący nr 39/2017 z dn. 22.12.2017 r. - Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 38/2017 z dn. 29.11.2017 r. - Zawarcie umowy o roboty budowlane

Raport bieżący nr 37/2017 z dn. 09.11.2017 r. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 36/2017 z dn. 27.10.2017 r. - Zawarcie aneksu - zwiększenie wartości aneksu

Raport bieżący nr 35/2017 z dn. 26.10.2017 r. - Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Zarządu Emitenta

Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2017 - CV - Piotr Korek

Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2017 - CV - Tomasz Janik

Raport bieżący nr 34/2017 z dn. 25.10.2017 r. - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Raport bieżący nr 33/2017 z dn. 16.10.2017 r. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zawarcia aneksu do umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2018

Raport bieżący nr 32/2017 z dn. 11.10.2017 r. - Odpowiedź PKP S.A. na odstąpienie od umowy

Raport bieżący nr 31/2017 z dn. 29.09.2017 r. - Umowa na wykonanie robót budowlanych

Raport bieżący nr 30/2017 z dn. 28.09.2017 r. - Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 29/2017 z dn. 14.09.2017 r. - Zawarcie umowy wieloproduktowej

Raport bieżący nr 28/2017 z dn. 08.09.2017 r. - Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

Raport bieżący nr 27/2017 z dn. 05.09.2017 r. - Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych

Raport bieżący nr 26/2017 z dn. 21.08.2017 r. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 25/2017 z dn. 08.08.2017 r. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 24/2017 z dn. 26.07.2017 r. - Zawarcie aneksu - zwiększenie wartości kontraktu

Raport bieżący nr 23/2017 z dn. 29.06.2017 r. - Zawarcie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 22/2017 z dn. 28.06.2017 r. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 21/2017 z dn. 13.06.2017 r. - Rozpoczęcie inwestycji na własny rachunek - hala przemysłowa w Wilkowicach

Raport bieżący nr 20/2017 z dn. 05.06.2017 r. - Zlecenie na realizację robót budowlanych na terenie Czech

Raport bieżący nr 19/2017 z dn. 22.05.2017 r. - Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 18/2017 z dn. 22.05.2017 r. - Zawarcie umowy o projekt i roboty budowlane

Raport bieżący nr 17/2017 z dn. 22.05.2017 r. - Zawarcie umowy o roboty budowlane

Raport bieżący nr 16/2017 z dn. 12.05.2017 r. - Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 15/2017 z dn. 12.05.2017 r. - Aneks do umowy o kredyt obrotowy

Raport bieżący nr 14/2017 z dn. 28.04.2017 r. - Rezygnacja członka Zarządu Emitenta

Raport bieżący nr 13/2017 z dn. 28.04.2017 r. - Zakończenie programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 12/2017 z dn. 27.04.2017 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

Raport bieżący nr 11/2017 z dn. 27.04.2017 r. - Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 10/2017 z dn. 27.04.2017 r. - Uchwały podjęte przez ZWZA

Raport bieżący nr 10/2017 z dn. 27.04.2017 r. - załącznik - podjęte uchwały

Raport bieżący nr 9/2017 z dn. 06.04.2017 r. - Nabycie nieruchomości na terenie Niemiec

Raport bieżący nr 8/2017 z dn. 05.04.2017 r. - Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych

Raport bieżący nr 7/2017 z dn. 30.03.2017 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

Raport bieżący nr 7/2017 z dn. 30.03.2017 r. - załącznik - projekty uchwał WZA

Raport bieżący nr 6/2017 z dn. 23.03.2017 r. - Zawarcie umów na realizację obiektu handlowego

Raport bieżący nr 5/2017 z dn. 17.03.2017 r. - Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 5/2017 z dn. 17.03.2017 r. - załącznik

Raport bieżący nr 4/2017 z dn. 08.03.2017 r. - Pozyskanie zleceń na realizację usług budowlanych

Raport bieżący nr 3/2017 z dn. 23.02.2017 r. - Rozpoczęcie nowej inwestycji na terenie Niemiec

Raport bieżący nr 2/2017 z dn. 09.02.2017 r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 2/2017 z dn. 09.02.2017 r. - załącznik

Raport bieżący nr 1/2017 z dn. 30.01.2017 r. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku