Strona główna > O spółce > Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Piotr Korek

Prezes Zarządu


Piotr Korek jest Prezesem Zarządu P.A. NOVA S.A.


Wykształcenie i kwalifikacje
- wykształcenie wyższe, absolwent i były pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także uczestnik licznych szkoleń m.in. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii z zakresu zarządzania, finansów, prowadzenia inwestycji i przywództwa w biznesie.


Doświadczenie zawodowe

- 2013 – 08.2017 Członek Zarządu i Dyrektor ds. nieruchomości na Europę Centralną Tesco CE.
odpowiedzialny za zarządzanie procesami inwestycyjnymi, nieruchomościami i rozwojem sieci łącznie z jej konsolidacją w krajach Europy Środkowej
- 2010 – 2014 Wiceprezes Zarządu Tesco Polska Sp. z o.o.
odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie kolejnych etapów strategii polityki nieruchomościowej na poziomie krajowym oraz kompleksową realizację wieloformatowych obiektów (supermarkety, hipermarkety i centra handlowe), obejmującą całość procesu inwestycyjnego począwszy od pozyskania nieruchomości, procesu uzyskiwania formalnych pozwoleń, budowę do utrzymania wybudowanego obiektu. Zbudował i wdrożył model integracji polityki nieruchomościowej Tesco w CE.
- 2002 – 2010 Dyrektor ekspansji i inwestycji TESCO Polska Sp. z o.o.
odpowiedzialny za wdrożenie strategii ekspansji organicznej Tesco w Polsce oraz wspieranie procesu M&A
- w latach 1993-2002 - członek zarządu grupy spółek nieruchomościowych HIT w Polsce, odpowiedzialny za ekspansję w Polsce i Bułgarii, pozyskiwanie najemców w galeriach handlowych HIT Hipermarket, proces budowlany i zarządzanie nieruchomościami.

Ewa Bobkowska

Wiceprezes Zarządu

Pani Ewa Bobkowska jest jednym z głównych akcjonariuszy oraz Wiceprezesem Zarządu P.A. NOVA S.A. Ponadto jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. Pani Ewa Bobkowska była również założycielem i wspólnikiem P.A. Nova Sp. z o.o.

Pani Ewa Bobkowska posiada wykształcenie wyższe techniczne – w 1980 r. ukończyła Politechnikę Śląską, posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ewa Bobkowska posiada uprawnienia budowlane wykonawcze numer 113/93 z dnia 8 lutego 1993 r.

Przebieg pracy zawodowej i pełnione funkcje:

 

w P.A. NOVA S.A.
od 25.10.2017 r. – nadal Wiceprezes Zarządu P.A. NOVA S.A.
od 2007 - do 24.10.2017 r. Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A.
1990 - 2007 Prezes Zarządu P.A. NOVA Sp. z o.o.

 

pozostałe funkcje:

od II.2017 - do chwili obecnej członek zarządu P.A. NOVA BT GmbH
od I.2016 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.
od XI.2015 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kłodzko Sp. z o.o.

od I.2015 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o.

od XI.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Wilkowice Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Racibórz Sp. z o.o.
od IX.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o.
od V.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 2 Sp. z o.o.
od II.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Sp. z o.o.

od I.2013 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o.
od IV.2011 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Galeria Kluczbork Sp. z o.o.
od XII.2010 - do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o.
od 08.2012 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Galeria Galena Sp. z o.o.
od XI.2010 – do 08.2012 Członek Zarządu spółki Galeria Galena Sp. z o.o.
od III.2010 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o.
od VII.2009 - do chwili obecnej Prezes Zarządu San Development Sp. z o.o.
od III.2009 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Galeria Zamoyska Sp. z o.o.
1988 - do chwili obecnej Prezes Zarządu Budoprojekt Sp. z o.o. (główny akcjonariusz P.A. NOVA S.A.)
1980 - 1988 kierownik Zakładu Projektowego Spółdzielni ALMA SERVICE w Katowicach

 

Przemysław Żur

Wiceprezes Zarządu

Pan Przemysław Żur pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu P.A. NOVA S.A.

Pan Przemysław Żur posiada wykształcenie wyższe techniczne:
2001 – ukończył studia wyższe zawodowe na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej,
1989 – ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pan Przemysław Żur posiada uprawnienia budowlane wykonawcze – decyzja numer 53/02 z dnia 21 stycznia 2002 r.

Przebieg pracy zawodowej i pełnione funkcje:

w P.A. NOVA S.A.
od 2007 - do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu P.A. Nova S.A.
2005 – 2007 Wiceprezes Zarządu P.A. Nova Sp. z o.o.
2003 – 2005 Dyrektor do spraw technicznych, prokurent P.A. Nova Sp z o.o.
1991 – 2002 Kierownik kontraktu/kierownik budowy P.A. Nova Sp. z o.o.

pozostałe funkcje:
od I.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.
od XI.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kłodzko Sp. z o.o.
od I.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Wilkowice Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Racibórz Sp. z o.o.
od IX.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o.
od V.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 2 Sp. z o.o.
od II.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Sp. z o.o.

od I.2013 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o.
od I.2012 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki Galeria Galena Sp. z o.o.
od IV.2011 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki Galeria Kluczbork Sp. z o.o.
od XII.2010 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o.
od III.2010 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o.
od VII.2009 – do chwili obecnej Członek Zarządu San Development Sp. z o.o.

Pan Przemysław Żur pełni funkcje w organach nadzorujących:
• od 1997 – do chwili obecnej Budoprojekt Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej.

Pan Przemysław Żur jest wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem P. A. Nova S.A.

 

Stanisław Lessaer

Wiceprezes Zarządu

Pan Stanisław Lessaer pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu P.A. NOVA S.A.
Pan Stanisław Lessaer jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem P.A. Nova S.A. Stanisław Lessaer był założycielem i wspólnikiem P.A. Nova Sp. z o.o. do chwili jej przekształcenia w spółkę akcyjną.

 Pan Stanisław Lessaer jest ponadto zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Budoprojekt Sp. z o.o. na stanowisku generalnego projektanta.

Pan Stanisław Lessaer posiada wykształcenie wyższe techniczne - w 1978 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, posiada tytuł doktora inżyniera architekta.
Pan Stanisław Lessaer posiada następujące uprawnienia:
- do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej nr 665/86,
- do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1141/90,
- w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej przy zabytkach nieruchomych nr 55/94.

Pan Stanisław Lessaer jest wpisany:
- na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem SL-0097,
- na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach pod numerem KT-141

Przebieg pracy zawodowej i pełnione funkcje:

w P.A. NOVA S.A.
- 2007 - do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu P.A. NOVA S.A.
- 2000 – 2007 Wiceprezes Zarządu P.A. NOVA Sp. z o.o.

pozostałe funkcje:
- od I.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.
- od XI.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kłodzko Sp. z o.o.
- od I.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o.
- od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Wilkowice Sp. z o.o.
- od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o.
- od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Racibórz Sp. z o.o.
- od IX.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o.
- od V.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 2 Sp. z o.o.
- od II.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Sp. z o.o.

- od I.2013 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o.
- 1990 - do chwili obecnej generalny projektant Budoprojekt Sp. z o.o. (główny akcjonariusz P.A. NOVA)
- 1978 - 2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

Tomasz Janik

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Janik jest Wiceprezesem Zarządu P.A. NOVA S.A.

Wykształcenie i kwalifikacje
• Wykształcenie wyższe, Akademia Ekonomiczna, Katowice
• Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa, Katowice, Polska (Specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw)
• Dyplom ACCA - The Association of Chartered Certified Accountants

Doświadczenie zawodowe
04.2017 – 10.2017 P.A. NOVA S.A. – Dyrektor finansowy, Prokurent
07.2014 – 03.2017 Mostostal Zabrze S.A. – Dyrektor finansowy, Prokurent
2011 – 2013 PRInż Nieruchomości Sp. z o.o. (GK Mostostal Zabrze) – Prezes zarządu
2009 – 03.2017 PRInż S.A.(GK Mostostal Zabrze) – Dyrektor finansowy, Wiceprezes zarządu (wcześniej Prokurent),
2006 – 2008 Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. – Dyrektor finansowy Wiceprezes zarządu (wcześniej Prokurent),
2003 – 2006 Minova Ekochem S.A (grupa Orica) – kontroler finansowy
2001 – 2003 ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. – asystent, starszy asystent i senior w dziale audytu
Ponadto członek rad nadzorczych m. in. MZ Realizacje Przemysłowe S.A. oraz Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Rada Nadzorcza

Jerzy Biel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010 r. pod nazwą: Beef-San Zakłady Mięsne S.A.) z siedzibą w Sanoku. Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Data urodzenia: 13.08.1964 r.

Wykształcenie
Pan Jerzy Biel posiada wykształcenie wyższe – w 1990 roku uzyskał tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe: Executive Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (w języku angielskim).

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Jerzy Biel pracował/pełnił funkcję w:

- w latach 1991 – 1999 Firma Handlowo-Usługowa ALEF s.c. – Współwłaściciel,
- w latach 1993 – 1998 FHU Lamet – Właściciel,
- w latach 1996 – 1998 ZHUP Dakol s.c. (obecnie AD Polska) - Sales Manager,
- w latach 01.2000 - 03.2000 Auto-Centrum Sp. z o.o. - Ekspert ds. rozwoju,
- w latach 03.2000 - 11.2000 Auto-Centrum Sp. z o.o. - Dyrektor operacyjny/Pion Części Zamiennych
- w latach 06.2001 - 04.2002 RCK Sp. z o.o. - Dyrektor ds. rozwoju, - w latach 04.2002 - 07.2002 BEEF-SAN S.A. - Wiceprezes Zarządu,
- w latach 2002 – obecnie PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010 r. jako BEEF-SAN S.A.) – Prezes Zarządu,

- w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Jerzy Biel spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Sławomir Kamiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Kamiński jest komplementariuszem „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Pan Sławomir Kamiński pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu SovereignFund TFI SA.

Data urodzenia: 29.11.1971 r.

Wykształcenie:
Pan Sławomir Kamiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997). W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Sławomir Kamiński swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym. Jest Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi.
W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w latach 2007-2010 był Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Pan Sławomir Kamiński pracował/pełnił funkcję w:

- PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. – komplementariusz - w latach 2004 – obecnie,
- Wiceprezes Zarządu w PETROLOT Sp. z o.o. – 2006,
- Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN SA (również radca prawny) - 2005-2006,
- radca prawny w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP SA. – w 2004r.,
- w latach 1994 – 2005 - pracownik Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP - SA, w tym na stanowiskach Kierownika Zespołu Obsługi Prawnej i Naczelnika Wydziału Emisji i Finansów (1994-2005) ,
- w latach 2001-2004 - zatrudniony w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.,
- w latach 2008 – 2009 - ACCESS Sp. z o.o. – członek Zarządu.

Obecnie pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- P.A. NOVA S.A. – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- ATM S.A. – jako członek Rady Nadzorczej,
- UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. - jako członek Rady Nadzorczej, - BETOMAX S.A. – jako członek Rady Nadzorczej,
- Plantpress Sp. z o.o.- jako Sekretarz Rady Nadzorczej.

W okresie wcześniejszym pełnił następujące funkcje:

- Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
- Członka Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A.
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY SA.
- Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A.
- Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej II NFI SA (obecnie NFI KREZUS S.A.)
- Członka Rady Nadzorczej spółki PTS PLAST-BOX S.A.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej „SŁUŻEWIEC
– Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o.
- Członka Rady Nadzorczej „TOTO-Sport” Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
- Członka Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o.
 

Pan Sławomir Kamiński spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Miłosz Wolański

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Miłosz Wolański prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Gliwicach. Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.


Data urodzenia: 30.05.1970 r.

Wykształcenie:
Pan Miłosz Wolański posiada wyższe wykształcenie prawnicze. W 1996 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1998 roku ukończył aplikację prokuratorską, a w 2002 roku – aplikację radcowską.

Przebieg kariery zawodowej:

- Kancelaria Radcy Prawnego – radca prawny Miłosz Wolański, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 12,
- Kancelaria Radców Prawnych „Bobkowski & Wolański” s.c., Strzelce Opolskie
- syndyk masy upadłościowej „Factor” S.A. w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 46,
- syndyk masy upadłości „Intechmat” Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Sobieskiego 11,
- syndyk masy upadłości Fabryki Obuwia Brado Sp. z o.o. Sp. k. w Czerwionce
– Leszczyny
- członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, - sekretarz Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. w Gliwicach.

Grzegorz Bobkowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Bobkowski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę jako Dyrektor Pionu Wdrożeń Systemów CAD.

Data urodzenia: 12.06.1952 r.

Wykształcenie:
Grzegorz Bobkowski posiada wyższe wykształcenie – w 1976 roku ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada tytuł doktora nauk technicznych od 1986r.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Grzegorz Bobkowski pracował/pełnił funkcję w:

- w latach 1976 – 1986 asystent, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej,
- w latach 1986 – 1987 Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica –inspektor d/s energomaszynowych,
- w latach 1987 – 2015 adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
- w latach 1998 – 2007 P.A. NOVA Sp. z o.o. – Konsultant CAD,
- w latach 2003 -2004 P.A. NOVA Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – Dyrektor Pionu Wdrożeń Systemów CAD
- w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – członek Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Bobkowski jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem P. A. NOVA S.A. Grzegorz Bobkowski był założycielem i wspólnikiem P.A. NOVA Sp. z o.o. – do chwili jej przekształcenia w spółkę akcyjną.
 

Katarzyna Jurek-Lessaer

Członek Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Jurek-Lessaer prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą A&U FORMATION z siedzibą w Gliwicach, ul. Czwartaków 4. Prowadzona działalność jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta – jest to firma projektowa.

Data urodzenia: 03.02.1964 r.

Wykształcenie:
Pani Katarzyna Jurek-Lessaer posiada wyższe wykształcenie
– w 1989 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
- w latach 2004-2006 Pani Katarzyna Jurek-Lessaer pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA Sp. z o.o. oraz od 2007 roku - funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.

Leszek Iwaniec

Członek Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 11.07.1964 r.

Wykształcenie:
1983 - 1991 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji mgr prawa, specjalność: prawo finansowe
1992 - Licencja maklera papierów wartościowych nr 118
1992 - Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich, specjalizacja - "Polityka finansowa Wspólnot Europejskich"

 

Przebieg pracy zawodowej:
- od 2014 r. Makler w Departamencie Klientów Instytucjonalnych Millennium DM S.A.
- od 04.2010 Członek Rady Nadzorczej Radpol S.A.
- 03.2009 - 12.2009 Copernicus Securities SA - Makler/Dyrektor Działu Tradingu
- 06.2007 - 12.2008 Dom Maklerski PKO BP SA-Makler Papierów Wartościowych
- 08.2002 - 05.2007 Dom Maklerski Millennium SA-Starszy Specjalista w Zespole Maklerów Giełdowych
- 08.1998 - 07.2002 Erste Securities S.A. - Specjalista ds. Rachunków Klientów, Kierownik ds. Inwestycji
- 01.1995 - 07.1998 Biuro Maklerskie Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie– Specjalista ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych, Starszy Ekspert ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych
- 07.1994 - 12.1994 Dom Maklerski "Broker" S.A. w Katowicach - Oddział w Warszawie - Dyrektor Oddziału.
- 09.1991 - 06.1994 Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie - Główny Specjalista w Departamencie Operacji
Zagranicznych Papierów Wartościowych - Makler Giełdowy
- 03.1990 – 08.1991 Kancelaria Sejmu - Młodszy Sekretarz Komisji Konstytucyjnej

 

Pan Leszek Iwaniec spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Paweł Ruka

Członek Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 14.10.1978 r.

Wykształcenie:
od 12.2010 Program ACCA (2 z 14 egzaminów do zdania)

02.2009 Tytuł Biegłego Rewidenta

2002-2003 Stypendium i roczne studia magisterskie na Universidad de Navarra Privada w Hiszpanii.

03.2002 Stypendium rządu cypryjskiego, uczestnictwo w Young Managers Programme – Project Planning and Management w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania na Cyprze

1997-2002 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. Kierunek: Finanse i Bankowość. Praca magisterska: Zarządzanie długiem publicznym w Polsce.

1993-1997 II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Stefana Batorego

1991-1992 Rok w szkole podstawowej w Boston Chenery Middle School, USA

 


Przebieg pracy zawodowej:

od 08.2012 Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej Bumech S.A

2013 – 2015 Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej PKP Cargo S.A, przewodniczący komitetu audytu
12.2011 – 05.2013 Ammono S.A. – światowy lider w wytwarzaniu półprzewodników z azotku galu metodą amonotermalną
• Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu (do maja 2013)

11.2010 – 11.2011 Grupa Ferrum S.A. w Katowicach zajmująca się produkcją infrastrukturalnych rur i profili a także wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Przychody Grupy wynoszą ok. 300 mln zł a zatrudnienie 550 osób.
• Doradca zarządu Ferrum S.A ds. finansowych
• Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w ZKS Ferrum S.A. do lipca 2011 r., (spółce zależnej Ferrum S.A.), która w związku z odnotowaną w 2010 r. stratą netto na poziomie 13 mln zł, była w bardzo trudnej sytuacji finansowej

09.2004 – 10.2010 PricewaterhouseCoopers jedna z czołowych globalnych firm świadczących usługi audytowe, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, zatrudniająca ponad 150 tys. osób w 154 krajach.
• Menadżer (od października 2010 r.), wcześniej Starszy Konsultant (od listopada 2006 r.) w dziale Usług Transakcyjnych
• Konsultant (2004-2005) oraz Starszy Konsultant (2005-2006) w Dziale Audytu

05.2004 – 08.2004 praca w dziale finansowym Hekon S.A. (Grupa hotelarska Accor)

 Pan Paweł Ruka spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.